Ensemble N = Stempel 6

Deze massastudie voor 76 appartementen vormt het sluitstuk van een wijk met 400 woningen in deelgebied 1 in het plan De Bongerd in Amsterdam-Noord. Deze laagbouwwijk in hoge dichtheid werd ontworpen onder supervisie van Rudy Uytenhaak. Ensemble N bestaat uit appartementen aan het zijkanaal I. De wijk wordt gekenmerkt door de alzijdig georiënteerde bebouwingstypologie, met tuinen rondom. Ensemble N is ontworpen in nauwe samenwerking met architectenbureau Uytenhaak. In eerste instantie wordt de aansluiting op de laagbouw vooral gezocht in de afwerking van het maaiveld.
De overgang van tuinkamervilla's naar appartementen levert sowieso een tegenstelling op, een 'schaalsprong'. Door op het niveau van het maaiveld heel nadrukkelijk te zoeken naar een juiste balans tussen privé-tuinen, openbaar groen, parkeerplaatsen en collectief groen (hagen) kan volgens ons een goede aansluiting worden gemaakt met de sfeer in de rest van deelgebied 1. Om de aansluiting met deelgebied 3 te maken wordt het straatprofiel in de Druivenstraat doorgezet met twee rijen bomen.

Voor meer informatie:
• Bekijk het project interactief in STREET VIEW

Plaats:Amsterdam-Noord
Oppervlak:ca.5000m2
Opdrachtgever:Ontwikkelingscombinatie De Bongerd
Jaar:2007
Ontwerp:John Zondag, Jos Rijs (voorheen Change Architects)
Aannemer:BAM