Buiksloterham Kavel 21

Een van drie ontwerpen voor een duurzame tender in de Buiksloterham in AMsterdam-Noord. Complex met 100 woningen, parkeergarage, kantoren, bedrijfsruimten, en een duurzame energiecentrale op het dak. Compact volume waarbij is ingezet op gezond verstand duurzaamheid, door:
- zo gewoon mogelijk te doen;
- de ontwikkeling zo veel mogelijk te verbreden;
- het gebouw voor te bereiden op de toekomst;
- liever goed te doen dan minder slecht;
- duurzaamheid als een vanzelfsprekendheid uit te dragen;
- in te zetten op sociale duurzaamheid.

Plaats:Amsterdam
Oppervlak:16200m2
Opdrachtgever:de Alliantie en Synchroon
Jaar:2009
Ontwerp:John Zondag, Jos Rijs, Carola Boeker (voorheen Change Architects)
Constructeur:Search bv