Circuleren en bestemmen

ZondagCS beschouwt de gebouwde omgeving als een ruimtelijk systeem, dat door de gebruiker wordt gelezen als een netwerk van 'bestemmingen', onderling verbonden door een verzameling van 'circulatiesystemen'. Dit ruimtelijke systeem kan op allerlei schaalniveaus worden bestudeerd en ontworpen, van stoel tot stad. Daarbij houden wij ervan om de bestemming ruimte te laten voor veel verschillende invullingen, en leggen we de nadruk juist op de routing, de beweging, het circuleren.

We willen een aantal Prototypen ontwikkelen voor een nieuw soort woon-werkgebouwen. We willen daarmee opdrachtgevers en gemeenten verleiden meer van dit type gebouwen te maken. In de huidige tijd is het aantrekkelijk gebouwen te maken die meervoudig bruikbaar zijn waardoor er ook flexibiliteit ontstaat in de planvormingsfase.

Wonen en werken
in een levendige stad

In de tweede helft van de 20e eeuw is er in Europese steden een vergaande functiescheiding doorgevoerd waardoor veel werkomgevingen monofunctionele gebieden zijn geworden waar na werktijd (of vaak zelfs al tijdens werktijd!) niets te doen is. Veel bedrijventerreinen en kantoorlocaties zijn aangelegd aan de rand van de stad, nabij de snelwegen.
Tegenwoordig wordt veel meer gevraagd van ook de werkomgeving. Werknemers werken liever in een levendige stedelijke omgeving met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. En de kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als de ruimte meerdere functies tegelijk kan vervullen en daardoor meerdere betekenissen kan hebben, gelaagder wordt.