Mensen maken de stad

In het Homeruskwartier in Almere wordt gezocht naar vernieuwende vormen van particulier opdrachtgeverschap. Hoe kunnen de voordelen van seriematige woningbouw worden gecombineerd met de vrijheid van individuele woonwensen te realiseren? Volgens Adri Duijvestein levert dit een ander soort stad op.

Volgens ons ligt de uitdaging in dit verband op het collectieve terrein. Binnen het privé-domein van de woning bestaan er al allerlei mogelijkheden om bewonerswensen te accomoderen. Daardoor ligt hier niet de vernieuwing. Die ligt wel op het collectieve vlak. Door bewoners bij elkaar te brengen op basis van de verwachtingen die men heeft van de woonomgeving en het woongedrag daarbinnen kunnen collectieve identiteiten worden gecreëerd. Een nieuw soort wijkgedachte?

Voor meer informatie:
• Bekijk het project interactief in STREET VIEW

Plaats:Almere
Oppervlak:100.000m2
Opdrachtgever:Zondag Ontwikkeling BV
Jaar:2007
Ontwerp:John Zondag, Jos Rijs (voorheen Change Architects)