Nela, de Bongerd, Amsterdam-Noord

In het stedenbouwkundig plan voor de Bongerd (zie elders) zijn 28 woningen uitgewerkt door bureau Uytenhaak. John Zondag was als stedenbouwkundig supervisor betrokken. Op een klein oppervlak zijn 8 woningen gecombineerd met 16 parkeerplaatsen en is er sprake van innovatief ruimtegebruik. Dit paste in een stedenbouwkundig plan waar de kwaliteiten van een tuinstad (tuinen rondom de woongebouwen) zijn gecombineerd met een zelfs voor Amsterdam erg hoge dichtheid.

Voor meer informatie:
• Bekijk de PROJECTDOCUMENTATIE
• Bekijk de locatie in STREET VIEW
© Rudy Uytenhaak Architectenbureau bv

Plaats:Amsterdam
Oppervlak:28 woningen
Opdrachtgever:Ontwikkelingscombinatie de Bongerd (ODB)
Jaar:2005
Ontwerp:Rudy Uytenhaak, Ingrid Turpijn, John Zondag
Constructeur:BAM
Aannemer:BAM
Fotografie:Pieter Kers