Eenheid en verscheidenheid

Voor Europan 8 ontwikkelden wij een stedebouwkundige visie voor het Overstad-gebied in Alkmaar. Hier moet in de toekomst een geheel nieuw stadscentrum gaan ontstaan, complementair aan de middeleeuwse binnenstad. Het moet tegelijk plaats bieden aan grootschalige voorzieningen zoals een Praxis, als dat het er 'gezellig' moet zijn. Het plan moet zowel in schaal als in tijd dus flexibel zijn, maar tegelijkertijd een herkenbare stedelijke structuur genereren.
In ons plan hebben we een nieuw type bouwblok ontwikkeld, dat zo'n herkenbare typologie mogelijk maakt voor heel Overstad. Het plan werd onderscheiden met een eervolle vermelding.

Voor meer informatie:
• Bekijk het project interactief in STREET VIEW

Plaats:Alkmaar
Oppervlak:25ha
Opdrachtgever:Europan
Jaar:2005
Ontwerp:John Zondag, Jos Rijs, Thomas Bernhardt