Nieuwe concepten voor leegstaande gebouwen

Wij hechten veel waarde aan de herbruikbaarheid van de gebouwde omgeving. Wij willen daarom een actieve bijdrage leveren aan de discussie over leegstand. We doen dat door kennis te vergaren over dit onderwerp en betrokken te zijn bij initiatieven zoals 'www.leegstandvanzaken.nl' en 'www.nieuwlevenvooroudegebouwen.nl'.

Voor leegstaande kantoren denken we na over de mogelijkheden van locaties en zijn we in staat om op korte termijn massastudies en haalbaarheidsstudies te maken. We richten ons vooral op herbestemmingsopgaven waarbij ook een stedebouwkundige revitalisatie wordt nagestreefd.

Plaats:Nederland
Jaar:2011
Ontwerp:John Zondag