Woningatlas

De architectuurgeschiedenis heeft een rijke verzameling aan al dan niet 'voorbeeldige' woningbouwplannen opgeleverd. Architecten putten –bewust of onbewust– uit deze bron van kennis. Change Architects werkt aan een digitale woningatlas waarin woningplattegronden zijn verzameld die kunnen worden getransformeerd in nieuwe plannen. Door het verzamelen alleen al is veel kennis vergaard over woningplattegronden. Door ze in te zetten bij nieuwe opgaven kan zeer snel kennis worden vergaard over de capaciteiten van een locatie. Het is onze ambitie om deze kennis breed toegankelijk te maken en de daarin verzamelde intelligentie productief te maken.

Plannenmap

- Ontsluiting
- Schakeling
- Orientatie
- Grootte
- Plaats van de trap
- Breedte
- Diepte
- Doelgroep
- Plaats voorzieningen
- Aantal lagen
- Aantal kamers