Initiatieffase

Laat u inspireren door onze kennis, ervaring en verbeeldingskracht. Wij laten in een kort tijdsbestek de mogelijkheden zien van uw locatie, bieden duidelijkheid over bestemmingsplan, welstandseisen, technische mogelijkheden en last but not least de financiele mogelijkheden van een locatie. Indien nodig voeren we vooroverleg met de gemeente, om daarna een voorlopig ontwerp met globale kostenindicatie te maken.

FASE 1: INITIATIEF EN HAALBAARHEID
- Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype
- Adviseren locatiekeuze en verzamelen gegevens
- Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek
- Opnemen bestaande toestand (renovatie)

FASE 2: PROJECTDEFINITIE
- Ontwikkelen integraal Programma van Eisen
- Toetsen realiseerbaarheid PvE

Producten

STADSONTWERP
- Capaciteitsmeting en verdichtingsmogelijkheden
- Haalbaarheidsstudie
- Innovatieve parkeeroplossingen

WOON- WERKGEBOUWEN
- Opstellen programma van eisen
- Schetsontwerp
- Artist impressions

PARTICULIER
- Toetsing bestemmingsplan en vooroverleg gemeente
- Kostenindicatie
- Advies voor toestemming VvE