Planuitwerking

Afhankelijk van de grootte van de opdracht wordt een team samengesteld om de bouwvoorbereidingstekeningen te maken. Bij kleine opdrachten doen we dat intern. Grotere bouwplannen kunnen in samenwerking met een tekenbureau worden aangenomen. Ook met deze laatste constructie hebben we goede ervaringen opgedaan.
Wij werken conform de STB2009:

FASE 6: TECHNISCH ONTWERP / BESTEK
- Uitwerken Technisch Ontwerp
- Opstellen technische specificaties (besteksomschrijving)
- Maken (deel)bestek
- Maken 3D-visualisaties
- Maken maquette
- Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen
- Maken splitsingstekeningen
- Maken hoeveelhedenstaten


FASE 7: PRIJS- EN CONTRACTVORMING
- Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven
- Verwerken wijzigingen in ontwerp n.a.v. de aanbesteding

Fase 8: UITVOERINGSGEREED ONTWERP
- Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp
- Maken productietekeningen bouwkundige componenten
- Maken revisietekeningen bouwkundig werk
- Controleren gedetailleerde uitwerkingen bouwpartners

FASE 9: UITVOERING / DIRECTIEVOERING
- Afleggen werkbezoeken
- Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek
- Uitvoeren esthetische begeleiding

FASE 10: GEBRUIK / EXPLOITATIE
- Adviseren in onderhoudstermijn
- Opstellen beheerplan
- Opstellen onderhoudsplanning