01.09.2011
GPR Gebouw
Nederland
ZondagCS wil meewerken aan de ontwikkeling van duurzame leefomgevingen en onderschrijft daarom de systematiek van GPR Gebouw, een methode om de duurzaamheidseffecten van onze ontwerpen te meten. Binnen GPR wordt gekeken naar maatregelen op het gebied van energie, materiaal, afval, water, gezondheid en integrale woonkwaliteit. Op al deze onderdelen wordt een score berekend. ZondagCS heeft de kennis in huis om een gebouw te maken dat op alle onderdelen een 10 scoort. Mail ons voor meer informatie!