30.11.2011
Ontwerpen van Woningen
NAi Uitgevers
In november 2011 is een herziene uitgave verschenen van het handboek 'Ontwerpen van Woningen'. In dit handboek voor de bouwpraktijk wordt het ontwerpen van woningen in al zijn facetten belicht. Redactie: Bernard Leupen, Harald Mooij. Tekstbijdragen: Rudy Uytenhaak, Birgit Jurgenhake, Robert Nottrot, John Zondag
U kunt het boek bestellen bij Nai Publishers.