Transformatie naar stedelijk wonen en werken

De Buiksloterham is een bedrijventerrein in Amsterdam-Noord dat in de komende jaren zal worden getransformeerd in een stedelijk woon-werkgebied. In september 2009 is een selectieprocedure van start gegaan waarbij vijf kavels worden aangeboden voor een vaste grondprijs en de meest duurzame plannen zullen worden gekozen. Hierbij wordt onder anderen getoetst aan de hand van de GPRgebouw-meetmethode. De opgave in Buiksloterham is ons 'op het lijf geschreven'. We hebben drie prototypes ontwikkeld voor woon-werkgebouwen in dit gebied. In nauwe samenwerking met Search Ingenieursbureau BV zijn tal van duurzaamheidsmaatregelen onderzocht en geïmplementeerd.

Duurzaamheid met gezond verstand
Zo duurzaam mogelijk ontwikkelen wil zeggen dat de gekozen maatregelen zo effectief mogelijk zijn. En dus niet per se zo innovatief mogelijk. U zult in onze uitwerking, conform onze visie in de preselectie, vooral beproefde techniek aantreffen. Daarnaast maken we gebruik van principes die eigenlijk heel gewoon zijn (of gewoon behoren te zijn). Niet voor niets noemden we onze visie voor de preselectie: Vanzelfsprekend Duurzaam. Daarop voortbordurend kiezen we voor een uitwerking die het gezond verstand als uitgangspunt neemt. Deze is toegepast op 3 kavels: KAVEL 41, KAVEL 12 en KAVEL 21.

Plaats:Amsterdam-Noord
Oppervlak:30.000m2
Opdrachtgever:Synchroon Ontwikkeling en De Alliantie
Jaar:2009
Ontwerp:John Zondag, Jos Rijs, Carola Boeker (voorheen Change Architects)
Constructeur:Search Ingenieursbureau bv