26.09.2011
Collectieve Schaal

ZondagCS gelooft in nieuwe kansen voor de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Wij zien de kansen vooral in het op veel kleinere schaal werken aan de productie van de stad, op de tussenschaal van het collectief. In onze benadering zijn drie speerpunten te herkennen:
- de kleine korrel als motor voor duurzame stadsontwikkeling;
- bestemmingsvrijheid als voedingsbodem voor vernieuwende manieren van wonen en werken.
- de gebruikers als producent in plaats van consument;