Gezond verstand in 6x

Voor de ontwikkeling van kavel 41 in Buiksloterham hebben wij de volgende zes speerpunten opgesteld:

1. Gewoon doen
Onze ambitie en innovatie zit in het grootschalig uitrollen van beproefde technieken en dus niet zozeer in de allernieuwste snufjes en technische hoogstandjes die hun effectiviteit nog niet bewezen hebben.

2. Verbreden
Die grootschaligheid willen we bereiken door vanaf het begin te proberen de ontwikkeling breder te trekken, door samenwerkingsverbanden aan te gaan, kennis te delen en zoveel mogelijk koppelingen te maken met de verduurzaming van de bestaande (huur)voorraad.

3. Toekomstwaarde
GPR-scores, EPC- en EPL-waarden moet je niet meten op het moment van oplevering, maar een paar jaar erna. Dat betekent dat het ontwerp bestand moet zijn tegen zowel toekomstige ontwikkelingen als het gedrag van de gebruikers.4. Goed doen i.p.v. minder slecht
Een substantiële bijdrage leveren aan energiereductie en een schonere leefomgeving; dat is onze ambitie. Waarbij geldt dat we de dingen liever goed doen, dan minder slecht. Dus niet het milieu zo min mogelijk belasten, maar juist ertoe bijdragen dat de aarde schoner en leefbaarder wordt.

5. Vanzelfsprekend duurzaam
Duurzaamheid kan pas echt tot de haarvaten van de maatschappij doordringen als het vanzelfsprekend wordt. Daarom moeten de duurzame ingrepen de gebruiker stimuleren in plaats van beperken.

6. Sociale duurzaamheid
Een gebouw of omgeving is niet van hout of steen, maar van mensen. Een wijk heeft pas echt toekomst als mensen er met plezier wonen en werken. Daarom besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van een sociaal duurzaam Buiksloterham.