Duurzame flexibiliteit

ZondagCS schept plezier in het maken van gebouwen en steden die goed werken. Wij streven naar eenvoudige oplossingen voor complexe vraagstukken. Ons fascineert daarbij de permanente verandering van de gebouwde omgeving, of het nu gaat om wonen of werken, om een gebouw of om een stad. Wij willen inspirerende leefomgevingen maken, waar mensen zich thuisvoelen en waar verschillende doelgroepen op een ontspannen manier gebruik van kunnen maken. Onze ontwerpen onderscheiden zich door onze integrale benadering: wij zien het potentieel voor een intelligente leefomgeving in de wisselwerking tussen stedenbouw, architectuur en andere vakgebieden. Daarbij hebben we een voorkeur voor ingetogen en beheerste gebouwen.

Creeren van meerwaarde

ZondagCS heeft een bijzondere werkwijze ontwikkeld. Wij voelen ons thuis op het grensvlak tussen architectuur en stedenbouw en zijn getraind in complexe ontwerpopgaves. Het is een uitdaging om voor een beperkt oppervlak een optimale mix van ruimtelijke en programmatische oplossingen te verzinnen. Stapeling van functies, zowel op blok- als op pandniveau is voor ons een stimulans. Hierdoor worden niet alleen de opbrengsten gemaximaliseerd maar ontstaat er meestal ook een betere en levendiger stad. Het creeren van die meerwaarde beschouwen wij als onze specialiteit.