22.01.2009
Food Center
Amsterdam
De Centrale Markthallen zijn in 1934 gebouwd op de plaats die in die tijd de rand van de stad vormde. Ze zijn sinds 10 jaar een rijksmonument. In de afgelopen jaren zijn er meermalen voorstellen gedaan om het Food Center, zoals het terrein tegenwoordig heet, te verplaatsen. Over de bestemming van de Centrale Markthallen moet nog een besluit worden genomen. In het voorjaar van 2010 zal er een aanbestedingsprocedure worden opgestart.

Voor meer informatie:
• bekijk de locatie in STREET VIEW
• bekijk de website van Stadsdeel Westerpark
• bekijk de planning van het stadsdeel