‘Only Change is constant’

De ontwerpopgave verschuift steeds meer van stadsuitbreiding naar inbreiding en herbestemming. Naarmate ons land voller wordt bebouwd neemt de noodzaak toe om zuinig om te gaan met ruimte. Gebouwen (en steden) die een tweede functie krijgen zijn over het algemeen rijker en interessanter dan woon- en leefomgevingen die in 1 keer uit het niets ontstaan. De meest fascinerende kenmerken van de stad worden veroorzaakt door de verwarringen die de factor tijd heeft aangebracht in vrijwel alle eenduidig bedachte betrekkingen tussen vorm en gebruik. Wij willen de pakhuizen van de toekomst bouwen.

Er is niets duurzamer
dan hergebruik

Er kan daarbij onderscheid worden gemaakt naar bouwkundige flexibiliteit (zoals industrieel, flexibel, en demontabel bouwen) en programmatische flexibiliteit. ZondagCS ontwerpt in de eerste plaats gebouwen die lang mee kunnen. Maar we leveren ook graag een bijdrage aan de voortdurende transformatie van de stedelijke omgeving. We willen in al onze ontwerpen rekening houden met de mogelijkheid tot hergebruik.