01.09.2011
Elektriciteitscentrale Hoogte Kadijk 400
Amsterdam
ZondagCS denkt samen met de huidige gebruikers na over hergebruik van de Hoogte Kadijk 400. Het gebouw is in 2 fasen tot stand gekomen. Het linkergedeelte is in 1903 gebouwd naar een ontwerp van de Dienst der Publieke Werken. Omdat de vraag naar elektriciteit snel toenam, is er in 1908 een identiek gedeelte aan toegevoegd. In het rechtergedeelte, dat al geruime tijd niet meer dienst deed als elektriciteitscentrale, werd in 1999 het EnergeticA-museum gevestigd. Sinds 2002 is het gebouw een Rijksmonument. De belangrijkste kwaliteiten zijn de baksteenarchitectuur, een indruk-wekkende hal en prachtige ijzeren vakwerkspanten.

> Bekijk de locatie in STREET VIEW