Huis HGMS (4 woningen)

Aan de Zwanebloemlaan 88-104 op IJburg zijn 4 bovenwoningen aan de achterzijde uitgebreid met een extra woonkamer en een dakterras erboven. De woningen zijn sterk verbeterd door de extra ruime woonkamer, en ook het dakterras is in oppervlak verdubbeld. De uitbreiding is geheel bekleed met thermisch verduurzaamde houten latten. Het project is eind september 2011 opgeleverd.
Het project is in collectief opdrachtgeverschap ontwikkeld. Door eerst een vooronderzoek te doen zijn de mogelijkheden in kaart gebracht. Met de splitsingsakte bij de hand werd aangetoond dat daarin al rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden. Hierdoor kon het project op een efficiënte manier door de VvE worden goedgekeurd. De bewoners hebben daarna in gezamenlijke sessies meegedacht over het casco-ontwerp en vervolgens daarbinnen ook individuele keuzes gemaakt voor daklichten, binnendeuren, vloerafwerkingen.

Plaats:Amsterdam-IJburg
Opdrachtgever:collectief opdrachtgeverschap
Jaar:2011
Ontwerp:John Zondag, Jos Rijs (voorheen Change Architects)
Constructeur:Adams Bouwadviesbureau, Druten
Aannemer:Zeylstra Nyland Dros, Amsterdam