18.05.2009
Karel Dujardinstraat
Amsterdam
Tot 1984 was het gebouw, bekend onder de naam Canda-gebouw, in gebruik als confectie-atelier voor de C&A. Omstreeks 1985 werd het atelier echter opgeheven. Voor het toen nog zelfstandige stadsdeel De Pijp werd in 1986 gekozen voor huisvesting in dit Candagebouw. Stadsdeel Oud-Zuid heeft thans het voornemen om een nieuw gebouw te betrekken en daarin alle diensten van het stadsdeel onder te brengen. Daarmee zal het voormalige stadsdeelkantoor aan de Karel du Jardinstraat leeg komen te staan. Een bestemming als representatief kantoor, na restauratie van de gevel, behoort zeker tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie:
• bekijk de projectpagina
• Bekijk de locatie interactief in STREET VIEW