Spaarwoning

Spaarwoning is een initiatief van John Zondag, gericht op het anders omgaan met beheer van zowel bestaande als nog te ontwerpen gebouwen. Door integraal te kijken naar bouwkundig én installaties, naar stichtingskosten én exploitatiekosten, naar onderhoud en energie, is een nieuwe visie op beheer aan het ontstaan. Deze wijkt sterk af van de gebruikelijke werkwijze van architecten, die sterk beeldgericht is.