25.05.2009
Raamplein 1
Amsterdam
Op het voormalige Leidse Kerkhof is in 1897 is de Eerste Openbare Handelsschool gebouwd. Het ontwerp van het gebouw in neostijlen is van toenmalig stadsarchitect J.B. Springer, in samenwerking met assistent-architect H. Leguyt. Na vertrek van de Hogeschool voor Economische studies in 2001 is het gebouw gebruikt voor tijdelijke huisvesting van onder meer het Barlaeuslyceum. Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming.

Voor meer informatie:
• Bekijk de locatie interactief in STREET VIEW