Stad verdichten

ZondagCS richt zich op het verdichten van de stad: het 'opnieuw ontwerpen van iets dat al bestaat'. In die bestaande stad worden soms tegenstrijdige claims op de ruimte gelegd vanuit het openbare, het collectieve en het prive-domein. De wisselwerking daartussen maakt een stad interessant als leefomgeving.

ZondagCS houdt van functiemenging. Wij geloven dat een gemengde stad beter werkt dan een modelmatige, 'functionele' stad, gezuiverd van alle tegenstrijdigheden (juist het wezen van de stad!). Wij leveren graag een bijdrage aan de voortdurende transformatie van de stedelijke omgeving. Daarom houden we in al onze ontwerpen rekening met de mogelijkheid tot hergebruik.

Rekenen en tekenen

Wij voelen ons thuis op het grensvlak tussen architectuur en stedebouw. Juist de overlap tussen beide disciplines levert vaak een meerwaarde!

ZondagCS heeft een bijzondere werkwijze ontwikkeld, die bij uitstek geschikt is voor projecten waarbij gedetailleerd inzicht is gewenst in de ruimtelijke capaciteit van een locatie. Door een uitgekiende combinatie van Excel en CAD-tekeningen zijn wij in staat om zowel op de grote schaal overzicht te bieden als op de kleine schaal van het kavel gedetailleerd inzicht te geven.