01.04.2009
Zeeburgerpad
Amsterdam-Zeeburg
Change doet op eigen initiatief een studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Zeeburgerpad in Amsterdam. Deze strook van 1700 x 35m is het laatste stuk 'onontgonnen' Oostelijk Havengebied. Op dit moment wordt er door de gemeente druk gestudeerd op de mogelijkheden om wonen en werken te mengen, met behoud van het huidige karakter. Change levert graag een bijdrage aan deze discussie. Op 30 maart zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan wethouder Salm van stadsdeel Zeeburg.

ga naar project