Gegroeide rijkdom

Change Architects heeft met Karres en Brands Landschapsarchitecten en bureau Stadinzicht een ontwerpend onderzoek gedaan naar ontwikkelingsalternatieven voor de Triangel, een wijk met 2600 woningen in Waddinxveen. Thema van ons plan was het begrip 'gegroeide rijkdom', de schoonheid van het onverwachte.
Wij hebben een zogenoemde woonbibliotheek ontwikkeld waarmee het ruimtegebruik op kavelniveau ?n op planniveau kan worden gestuurd. Door deze manier van werken, vergelijkbaar met een 'knoppenkast', is snel inzicht mogelijk in de consequenties van verschillende woningaantallen en kunnen de verschillende alternatieven tot in detail worden doorgerekend.

Plaats:Waddinxveen
Oppervlak:1.000.000m2
Opdrachtgever:Gemeente Waddinxveen
Jaar:2008
Ontwerp:John Zondag, Jos Rijs (voorheen Change Architects)