REKENEN
Budget en programma van eisen

Om het programma van eisen uit te werken zullen wij u veel vragen stellen om erachter te komen hoe u wilt wonen. Het gaat om meer dan alleen aan te geven hoeveel kamers u wilt: het gaat erom erachter te komen waarom u die wilt. In het vooronderzoek wordt daarna een aantal zaken op een rij gezet: juridische, financiële, ruimtelijk-functionele, esthetische en technische wensen en randvoorwaarden worden vertaald in een realistisch programma van eisen.

Aan de hand van dit onderzoek helpen wij u om een realistisch bouwbudget te bepalen, voorafgaand aan het ontwerp. U kunt ons ook inschakelen om alleen dit vooronderzoek te doen.