Ontwerpfase

Zodra het budget, de ontwerpuitgangspunten en alle andere randvoorwaarden bekend zijn kan worden begonnen met het ontwerp. Wij werken snel en voor een scherpe prijs. Wij werken conform de STB2009:

FASE 3: STRUCTUURONTWERP
- Interpreteren van locatie- en terreingegevens
- Ontwikkelen visie
- Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur
- Maken beeldkwaliteitplan Architectuur


FASE 4: VOORONTWERP
- Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw
- Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw
- Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw
- Maken schetsontwerp
- Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw
- Verwerken programmatische aanpassingen
- Maken 3D-visualisaties
- Maken maquette
- Maken schriftelijke toelichting/rapport

FASE 5: DEFINITIEF ONTWERP
- Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw
- Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw
- Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw
- Ontwerpen globale materialisatie gebouw
- Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp
- Aanvraag bouwvergunning
- Maken hoeveelhedenstaten